Văn hóa articles

Việt Nam: Học càng cao, càng thất nghiệp?

Việt Nam: Học càng cao, càng thất nghiệp?

Nhiều sinh viên đang lựa chọn phương án du học nước ngoài mong muốn tìm được việc làm tốt Sinh viên tốt nghiệp đại học ở Việt Nam có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong số những người từ 15-24 tuổi ở Việt Nam, theo Bloomberg. Nguyễn Văn Đức tốt nghiệp hai năm trước với

Top