Việt Nam articles

Bôi nhọ lãnh đạo cao cấp sẽ bị coi là tội hình sự?

Bôi nhọ lãnh đạo cao cấp sẽ bị coi là tội hình sự?

Bà Nguyễn Thị Xuân, đại biểu tỉnh Daklak, cho rằng cần xử lý hình sự việc bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Một đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý hình sự các hành vi “gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự các lãnh đạo Đảng, Nhà nước” trong buổi

Top