Tổng hợp articles

Vì sao ít đảng viên nữ tại Trung Quốc?

2.280 đại biểu đang tham dự Đại hội Đảng 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Nhưng chỉ một phần tư số này là phụ nữ. Có phải Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có “vấn đề phụ nữ”? Đảng Cộng sản Trung Quốc có 89.4 đảng viên. Nhưng chưa đầy 23

Top