Tin Brno – Morava articles

Ostrava: Đặc sắc ngày hội văn hóa đa sắc tộc

Ostrava: Đặc sắc ngày hội văn hóa đa sắc tộc

Ngày hội Văn hóa đa sắc tộc do ủy ban tỉnh Ostrva tổ chức đã được khai mạc vào ngày 11/6 tại quảng trường – Karviná với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc Được tổ chức định kỳ mỗi năm

Top