Home » Phong Thủy - Tâm Linh » Chúng con thờ ai

Chúng con thờ ai

CHÚNG CON ‘ THỜ AI’
                    (Kính tặng Thầy Thích Đức Đạt.Pháp thoại tại Đại lễ Phật Đản 2556                                         
                        Znojmo  -Cộng hoà CZECH 14.5.2012 )
                              ************************************
        U minh che khuất bao ngày
Hôm nay mới được ,Quý Thầy chỉ cho

Lập Ban thờ ,chúng con lo
Tất cả suy nghĩ ,đắn đo,thờ gì..?

Bổn Sư Đức Phật Từ Bi
Như mẹ cho chữ ,chẳng khi nào đòi

Các con tích phước cho đời
Hào quang ánh Đạo ,sáng soi chỉ đường

Bao năm xa cách quê hương
Có nơi thờ Phật ,tựa nương sáng chiều

Lời pháp Thầy giảng thật nhiều
Chúng con ngộ được bao điều lầm mê

Giúp chúng con tìm lối về
Như là có mẹ chở che tháng ngày

Tham sân nguyện đoạn từ đây
Chúng con Lạy Phật –Xin Thầy chứng
minh./.

                                            Znojmo
CH Séc mùa Đản sinh 2556

Phật Tử :  Tịnh Tuyếtphat thich ca233 Chúng con thờ ai (363)

Viết bình luận