Lời cảm ơn – Danh sách ủng hộ CT “Thương Về Miền Trung” tại Morava

Kính thưa quý vị khách quý,thưa quý ân nhân,quý nhà hảo tâm, nhà tài trợ ,thưa toàn thể bà con đang làm ăn sinh sống ,học tập tại Brno và Morava

Ngày 19.11.2017 Chương trình ca nhạc giao lưu với chủ đề THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG .Do HNVN MORAVA tổ chức đã hoàn thành .Trong tình thân ái ,đoàn kết ,gắn bó yêu thương

Thay mặt BTC chúng tôi xin chân thành cảm ơn các hội đoàn đến từ các thành phố Nam Morava .HNVN Olomou,Uheske-Hradite,Zlin,Hội DT Thiểu số Âu Cơ,Prerov.Cùng toàn thể các anh chị em ca sỹ cộng đồng đến từ CLB Nhạc Trịnh Brno,CLBQH Brno,CLBPN Hương Sen,CLBPN Olomou,CLBPN Sen Hồng,Zlin,Prerov ..Xin chân thành cảm ơn các Nghiên cứu Sinh từ ĐHQS Brno,ĐH Masaryk Brno

Đặc biệt hơn nữa Xin chân thành cảm ơn Nhóm từ thiện Hương Sen đã đồng hành cùng chương trình.Cảm ơn nhà hàng Palace đã tạo điều kiện phục vụ ,để chương trình đươc chu đáo .Xin Cảm ơn anh Tuấn,anh Giang đã phục vụ loa đài.Cảm ơn 2 nhiếp ảnh anh Huấn,anh Viễn .Cảm ơn Tổng Biên tập Báo cộng đồng Brno .Xin Chân thành cảm ơn 3 cháu trong ban phụ trách trại Hè MORAVA Kim Thu,Adam Lê,Hải Linh

Và Xin cảm ơn tất cả bà con, anh chị em đến từ khắp các vùng Morava.Còn cả những người vì điều kiện gia đình không đến dự được cũng gửi tịnh tài về ủng hộ chương trình

Một Đêm ca nhạc thật sự ấm áp .Dù ngoài trời đã bắt đầu tuyết rơi .Các anh chị đã không quản đuờng xá,thời gian đã về với chương trình

Một chương trình ủng hộ rất mới vói cộng đồng Brno .Cho nên BTC chúng tôi hẳn còn nhiều thiếu xót .Kính mong quý vị lượng thứ

Xin chúc quý vị sức khỏe và bình an ,thành đạt

TM Ban tổ chức

Chủ Tịch HNVN Morava

Trương Công Sứ

 

DANH SACH ỦNG HỘ THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG HNVN MOAVA
BRNO Tiền(kc)
1 TTTM Vinamo 10000
2 CLB Golf 10000
3 GD Lâm Long 5000
4 GD Hiền Phước 5000
5 CLB Tenis Brno 3000
6 GĐ Chiến Út Brno 3000
7 GĐ Quang Vân Brno 3000
8 Công Ty Plus Hà Thắm 3000
9 GD Đông Úy 3000
10 GD Ngân Hà 3000
11 GD Dũng Thủy Quán ăn Brno 65 3000
12 Đội múa 65 6200
13 CLB Quan Họ Brno 2000
14 GĐ Dũng Yến Palace 2000
15 GD Sinh Kính 2000
16 GD Tuấn Vân châu á 2000
17 GD Vân Lâm 2000
18 GĐ Minh Anh 2000
19 GĐ Tuấn Hằng 65 2000
20 Chùa Giác Nguyện 2000
21 GĐ Hưng Phương Brno 2000
22 HDH Thái Bình 2000
23 GD Minh Trước 2000
24 GD Tuấn Thủy quán ăn trung tâm 2000
25 GD Khoa Quý 2000
26 GĐ Hưng Kim Anh 2000
27 GD Hương Nam 2000
28 GD Phương Vương 2000
29 GD Tuấn Trà 2000
30 GD Hằng Đạt 2000
31 GĐ Oanh Quyết 2000
32 GĐ Lan Sứ 2000
33 GD Linh Sơn 2000
34 GĐ Tuyết Tiến 1000
35 GĐ Quang Trang 65 1000
36 GĐ Tuyết Túy 1000
37 GD Vân Viễn 1000
38 Chị Phùng Nga 1000
39 GĐ Hà Anh 1000
40 GĐ Nga Nam 1000
41 GĐ Huệ Khanh 1000
42 GD Oanh Tuấn 1000
43 GD Thuần Dương 1000
44 GD Hằng Dũng 1000
45 GĐ Tùng Liên 1000
46 GĐ Hòa Phương 1000
47 GĐ Hoài Tiến 1000
48  GĐ Hoàn Hường 1000
49 Anh Hoàng Thởm 1000
50 GĐ Tiến Hồng 1000
51 GĐ Dũng Bình 1000
52 GĐ Bác Thừa 1000
53 GĐ Thìn Hồng 1000
54 GĐ Hiếu Hồng 1000
55 GĐ Thủy Dũng Châu Á 1000
56 GĐ Hông Dương 1000
57 GĐ Thuận Long 500
58 GĐ Thành Châu 500
59 Bác Hòa 61 500
60 Chị Mui Thoại 500
61 Phùng Thị Ngọc Bán lẻ 500
62 Lan Đại 500
63 Thúy Tài 500
64 Mai Phòng vé 500
65 Mai Sâm 500
66 Tuyết Hải 500
67 Anh Ut 65 500
68 Tuyết Túc 65 500
69 Anh Oai 500
70 Cường Lan 500
71 Dũng Dãy D chợ 65 500
72 Hông Nhuần 500
73 Nguyễn Quý Hưng ĐHQS Brno 500
74 GĐ Hoa Vỹ 1000
75 Chị Lộc MAVS 1000
76 Chị Hà Hữu Tranh 1000
77 Nguyễn Đình Vinh Nghiên cứu sinh 400
78 Chị Diệp Lâm Sumperk 1000
79 Chị Huynh Thứ Ostrava 1000
80 Chị Minh Đào Ostrrava 1000
81 Chị Hường Du Výskov 2000
82 GĐ Anh Dũng Thắm Břeclav 1000
83 GĐ Tám Thắng Blansko 1000
84 Chị Hương Hào 200
85 Chị Nhàn Khánh 200
86 GĐ Lý Cường Vyskov 1000
87 Bà Tuyết Lâm Tiskov 1000
88 Hội CCB Brno 1000
89 Anh Huấn Kyjov 500
90 GĐ Thảo Bình 1000
91 Chi Bộ Brno 1000
92 GĐ Thúy Vũ 1000
93 Anh chị Hoa Hải Prerov 2000
94 GĐ Quang Long 2000
95 GĐ Gấm Sơn 1000
96 Thanh Nguyêt 65 1000
97 GĐ Hoàn Hợp 1000
98 Không có tên 500
155500
OLOMOU
1 HNVN 3000
2 Anh Thập Xuân 1000
3 Anh Thái Linh 1000
4 Chị Thùy Thi 1000
6 GĐ Quyên Tuấn 1000
7 CLBPN OLOMOU 3000
8 Chị Dung Luyến 2000
9 Chị Hoa Nhạ 1000
10 Chị Kiên Khoa 1000
11 Chị Nghĩa Vinh 1000
12 Chị Thủy Dũng 1000
13 Chị Thái Khẩn 1000
14 Chị Loan Bình 500
15 chị Phượng (Thỏ- Nhím) 500
16 Chị Luyến Long 1000
17 Chị Đào Tâm 1000
18 Chị Dong Tám 1000
19 Chị Liên Thắng 2000
20 Chị Huyền Lý 1000
21 Chị Linh Chương 1000
25000
UHESKE
1 HNVN Uheske-Hradite 3000
2 GĐ Hằng Nhường 2000
3 GĐ Lý Tâm 2000
4 GĐ Mỹ Sơn 1000
5 GĐ Đang Trường 2000
10000
ZLINS
1 HNVN Zlins 3000
2 GĐ Anh Sơn 1000
4000
CỘNG ĐỒNG TREBIC
1 Cháu Hạnh Thọ (Praha) 1000
2 Cháu Trang Hải (Rokytnice) 1000
3 Chú Hợi Moravsky Beroun 1000
4 Hoàng Thị Thìn 500
5 Nguyễn Thạch Oanh 500
6 NguyuyeenThu Sơn 500
7 Chi Huệ Dũng 500
8 Em Ánh Trị 500
9 Cháu Ánh Việt 500
10 Nguyệt Chính 500
11 Tâm Tấn 500
12 Lê Thị Châu 500
13 Cháu Vân Anh Hoành 500
14 Em  Bảy Tiến 500
15 Em Thi Thảo Trung 500
16 Chị Hải Đạt 500
17 Cháu Giang Bình 500
18 Em Mai Tuấn Anh 500
19 Cháu Thủy Tường 500
20 Em Chi Quân 500
21 Em Dung Huynh 500
22 Em Ngọc Anh 500
23 Chị Vinh Lượng 500
24 Cháu Nhâm Tiến 500
25 Em Mai Cường 500
26 Khuê Tuyến 500
27 Em Lan Khang 500
28 Cháu Thu Hùng 500
29 Em Vinh Châu 500
30 Em Thủy Tuấn 500
31 Em Thảo Hải 600
32 Cháu Hương Toàn 500
17600
212100
ỦNG HỘ CHI PHI CHO BTC CHUONG TRÌNH
1 HNVN Brno 5000
2 CLBPN Hương Sen Brno 5000
3 Hoàng Thuy Nga 1000
4 GĐ Thuận Nhung Protejov 2000
5 Chị Hảo Olomou 1000
6 GĐ Thang Vân Brno 3000
7 GĐ Tuyết Túy Brno 5000
8 Anh Huấn Kyjov 1000
9 GĐ Trinh Trúc Prerov 3000
10 GĐ Dung Ngà Brno 1000
11 GĐ Anh Sứ Lan 3000
12 GĐ Tuấn Trà 2000
13 GĐ Hằng Dũng 3000
14 GĐ Tuấn Thủy 1000
15 GĐ Thuần Dương Brno 2000
16 GĐ Lý Cường 500
17 Hồ Xuân Ninh Zlin 2000
18 GĐ Linh Sơn 3000
Tổng cộng ủng hộ BTC : 43500,kc
Chị Dung Ngà  : 10 EURO

 

 

 

Related posts

Top