Thư mời của Hội cựu chiến binh Việt Nam Brno, CH Séc

Hội cựu chiến binh Việt Nam Brno, CH Séc

Kính mời toàn thể các anh ,các chị là hội viên hội CCB của các hội địa phương hoặc chưa phải là hội viên đã có thời gian phục vụ trong các lực lượng vũ trang  qua các thời kỳ kháng chiến ,xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, đang học tập,làm việc trên toàn Morava về dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Thời gian: 18 giờ 30 chủ nhật ngày O3 /12 /2017.

Địa điểm: Nhà hàng VIÊT PALACE, Olomoucká 63 Brno.

Sự có mặt của các anh,các chị là niềm vui ,là sự góp sức xây dựng hội

Brno ngày 10 tháng 11 năm 2017

T/M, BCH, HCCB, VIỆT NAM, BRNO

 

Nguyễn Khắc Huỳnh

Related posts

Top